Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 9 av 52

Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Fritzes, Offentlig rätt
139 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare — Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
146 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
Fritzes, Offentlig rätt
86 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
Fritzes, Offentlig rätt
43 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
Fritzes, Offentlig rätt
78 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
Fritzes, Offentlig rätt, Marknadsrätt
123 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Fritzes, Offentlig rätt
138 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
304 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
346 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:44 Elmarknadslag
Fritzes, Miljörätt, Marknadsrätt
513 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Fritzes, Offentlig rätt
113 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:42 Följdändringar till ny förvaltningslag
Fritzes, Offentlig rätt
523 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
418 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Fritzes, Offentlig rätt
50 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord
Fritzes, Straffrätt
116 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
Fritzes, Offentlig rätt
107 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:36 En snabbare lagföring — försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
Fritzes, Straffrätt
176 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:35 Körkortslån
Fritzes, Offentlig rätt
38 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
Fritzes, Offentlig rätt
30 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds. 2017:32 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Kontrollstation 2016
Fritzes, Miljörätt
72 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Fritzes, Marknadsrätt, IT-rätt
50 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Fritzes, Arbetsrätt, Fastighetsrätt
216 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 9 av 52

  © 2017 Jure AB