Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 42 av 52

Ds 2003:19 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Fritzes, Skatterätt, Hyra och annan nyttjanderätt
47 sid, 2003, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Ds 2003:18 Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland — en ny basindustri
Fritzes, Övrigt
120 sid, 2003, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Ds 2003:17 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
Fritzes, Insolvensrätt, Arbetsrätt
68 sid, 2003, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2003:16 Precooking in the European Union — The World of Expert Groups
Fritzes, Ekonomi
176 sid, 2003, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Ds 2003:15 Europabolag
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, EU-rätt
240 sid, 2003, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.
Fritzes, Miljörätt
19 sid, 2003, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Ds 2003:13 Överskottsinformation
Fritzes, Processrätt
151 sid, 2003, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Ds 2003:12 Efter skatt - om sanningen ska fram — Sociala avgifter i Sverige 1991-2000
Fritzes, Skatterätt
58 sid, 2003, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Ds 2003:11 Historiska arrenden — en kartläggning
Fritzes, Fastighetsrätt
68 sid, 2003, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Ds 2003:10 Ett sammanhållet bidragssystem för etniska organisationer
Fritzes, Offentlig rätt
90 sid, 2003, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Fritzes, Skadeståndsrätt
103 sid, 2003, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Ds 2003:8 Säkrare grannskap - osäker värld — Säkerhetspolitisk rapport från Försvarsberedningen
Fritzes, Statsvetenskap och politik
353 sid, 2003, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet — Om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Fritzes, Offentlig rätt
186 sid, 2003, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana — en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
Fritzes, Ekonomi
130 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
133 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Ds 2003:4 Magisterexamen i internationell belysning
Fritzes, Offentlig rätt
109 sid, 2003, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
143 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Ds 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Fritzes, Offentlig rätt
257 sid, 2003, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Ds 2003:1 Axel Oxenstierna — Furstespegel för 2000-talet
Fritzes, Statsvetenskap och politik
89 sid, 2003, Pris: 139 SEK exkl. moms   

Ds 2002:67 Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption m.m.
Fritzes, Straffrätt, EU-rätt
78 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2002:66 Stöd till vuxnas lärande — Förslag till lag
Fritzes, Offentlig rätt
70 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag — Vissa kompletterande mineralpolitiska frågor
Fritzes, Fastighetsrätt
287 sid, 2002, Pris: 181 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 42 av 52

  © 2017 Jure AB