Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 27 av 52

Ds 2009:48 Pionjärbanor för spårbilar — Analys av aktuella förutsättningar
Fritzes, Offentlig rätt
176 sid, 2009, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor — en uppföljning med förslag till utveckling
Fritzes, Offentlig rätt
257 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Ds 2009:46 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Fritzes, Offentlig rätt
34 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet
Fritzes, Offentlig rätt
146 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:43 Närvaroliggare och kontrollbesök — En utvärdering och förslag till utvidgning
Fritzes, Offentlig rätt
348 sid, 2009, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Fritzes, Skadeståndsrätt, Familjerätt
83 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:41 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Fritzes, Offentlig rätt
28 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor
Fritzes, Offentlig rätt
149 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:37 Nya avfallsregler
Fritzes, Miljörätt
246 sid, 2009, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Fritzes, Offentlig rätt
43 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
64 sid, 2009, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Ds 2009:32 Teknisk sprit m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
132 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:31 Patientnämnderna — begränsning av sekretessbrytande bestämmelse
Fritzes, Offentlig rätt
29 sid, 2009, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Fritzes, Marknadsrätt
380 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Ds 2009:29 Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
57 sid, 2009, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m.
Fritzes, Processrätt
384 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Ds 2009:27 Ny lag om ekologisk produktion
Fritzes, Miljörätt
360 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt
25 sid, 2009, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Ds 2009:25 Den nya skollagen Del 1 och 2 — för kunskap, vafrihet och trygghet
Fritzes, Offentlig rätt
1169 sid, 2009, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
230 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet
Fritzes, Skatterätt
258 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Ds 2009:21 Bortom krisen — Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin.
Fritzes, Ekonomi
115 sid, 2009, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Ds 2009:20 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux
Fritzes, Offentlig rätt
134 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:19 Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet
Fritzes, Offentlig rätt
38 sid, 2009, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 27 av 52

  © 2017 Jure AB