Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 27 av 52

Ds 2009:64 Fusion av samebyar
Fritzes, Offentlig rätt
39 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:63 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
156 sid, 2009, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Ds 2009:62 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m.
Fritzes, Offentlig rätt, Internationell rätt, Familjerätt
127 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument
Fritzes, Offentlig rätt
219 sid, 2009, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Ds 2009:60 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag — överväganden och förslag
Fritzes, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
130 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:59 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
Fritzes, Offentlig rätt
432 sid, 2009, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.
Fritzes, Skatterätt
273 sid, 2009, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Ds 2009:57 Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
212 sid, 2009, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Ds 2009:56 Statsluftfarten
Fritzes, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
228 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Ds 2009:55 En ny försäkringsrörelselag
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
455 sid, 2009, Pris: 519 SEK exkl. moms   

Ds 2009:54 Behörighet för lokförare
Fritzes, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
204 sid, 2009, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Ds 2009:53 Detta är pensionsöverenskommelsen
Fritzes, Offentlig rätt
125 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:52 Uppehållstillstånd för skyddspersoner
Fritzes, Offentlig rätt
42 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering
Fritzes, Offentlig rätt
70 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:50 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Fritzes, Offentlig rätt
45 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor
Fritzes, Offentlig rätt
69 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:48 Pionjärbanor för spårbilar — Analys av aktuella förutsättningar
Fritzes, Offentlig rätt
176 sid, 2009, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor — en uppföljning med förslag till utveckling
Fritzes, Offentlig rätt
257 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Ds 2009:46 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Fritzes, Offentlig rätt
34 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet
Fritzes, Offentlig rätt
146 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2009:43 Närvaroliggare och kontrollbesök — En utvärdering och förslag till utvidgning
Fritzes, Offentlig rätt
348 sid, 2009, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Fritzes, Skadeståndsrätt, Familjerätt
83 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:41 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Fritzes, Offentlig rätt
28 sid, 2009, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor
Fritzes, Offentlig rätt
149 sid, 2009, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 27 av 52

  © 2017 Jure AB