Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 37 av 52

Ds 2005:35 Rätten att sätta och utfärda betyg
Fritzes, Offentlig rätt
99 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor
Fritzes, Familjerätt
163 sid, 2005, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Ds 2005:33 Vuxenutbildningslag
Fritzes, Offentlig rätt
262 sid, 2005, Pris: 208 SEK exkl. moms   

Ds 2005:32 Minknäringen i Sverige
Fritzes, Offentlig rätt
65 sid, 2005, Pris: 125 SEK exkl. moms   

Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Fritzes, Offentlig rätt
182 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
173 sid, 2005, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Ds 2005:27 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen
Fritzes, Arbetsrätt
54 sid, 2005, Pris: 104 SEK exkl. moms   

Ds 2005:25 Förhandsavgörande från EG-domstolen
Fritzes, Processrätt, EU-rätt
70 sid, 2005, Pris: 146 SEK exkl. moms   

Ds 2005:24 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl.
Fritzes, Offentlig rätt
95 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd
Fritzes, Miljörätt
192 sid, 2005, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Ds 2005:22 Småskalig livsmedelsförädling
Fritzes, Övrigt
50 sid, 2005, Pris: 146 SEK exkl. moms   

Ds 2005:21 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet
Fritzes, Straffrätt
277 sid, 2005, Pris: 208 SEK exkl. moms   

Ds 2005:20 Svenskt värdskap för ESS
Fritzes, Övrigt
130 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
Fritzes, Miljörätt
136 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Ds 2005:18 Säkerhet i vägtunnlar
Fritzes, Offentlig rätt
164 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler
Fritzes, Offentlig rätt
219 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Ds 2005:12 Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige
Fritzes, Statsvetenskap och politik
338 sid, 2005, Pris: 291 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 37 av 52

  © 2017 Jure AB