IT-rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Nästa
Sida 15 av 18

SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land
Fritzes, IT-rätt
278 sid, 2000, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Transforming the Law - STUDENTUTGÅVA — Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace
Susskind Richard
Oxford University Press, IT-rätt
201 sid, 2000, Pris: 774 SEK exkl. moms   

Elektroniska pengar — Juridiska aspekter
Furberg Per, Bernhard Stefan, Lindgren Lars, Johansson Lars
Thomson Fakta, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
157 sid, 2000  SLUT på förlag

Elektronisk dokumenthantering — en rättslig problemorientering
Riksarkivet, IT-rätt
44 sid, 2000, Pris: 99 SEK exkl. moms   

Prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt, IT-rätt
83 sid, 2000, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2000:96 Självreglering inom elektroniska affärer — rapport från en hearing
Fritzes, IT-rätt
79 sid, 79 uppl, 2000, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Elektroniska signaturer — E-affärer utan elände med identifiering, signering och kryptering
Halvarsson Andreas, Morin Tommy
Studentlitteratur, IT-rätt, Övrigt
117 sid, 2000  SLUT på förlag

Cross-Border Electronic Banking — Challenges and Opportunities
Reed Chris, Walden Ian, Edgar Laura
Lloyds of London Press, Krediträtt, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 240 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 2870 SEK exkl. moms   

Transforming the Law — Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace
Susskind Richard
Oxford University Press, IT-rätt
Inbunden, 301 sid, 2000, Pris: 565 SEK exkl. moms   

Juridik på burk — Juridiska informationsdatabaser - uppbyggnad och sökning
Blomquist Lena
Jure, IT-rätt
131 sid, 2000, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Copyright and Electronic Commerce — Legal Aspects of Electronic Copyright Management
Hugenholtz P. Bernt
Kluwer, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 307 sid, 2000, Pris: 1954 SEK exkl. moms   

Copyright in the New Digital Environment
Stamatoudi Irina A., Torremans Paul
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, IT-rätt
211 sid, 2000  SLUT på förlag

Electronic Commerce in German and Swedish Law — A Comparative Analysis in the Light of European Developments
Behrendt Jonsson Britta
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
148 sid, 2000, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nätjuridik — lag och rätt på Internet
Carlén-Wendels Thomas
Norstedts Juridik, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
253 sid, 3 uppl, 2000  SLUT på förlag

Elektroniska signaturer och elektronisk identifiering för myndigheters e-tjänster
Statskontoret, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
31 sid, 2000, Pris: 96 SEK exkl. moms   

Vägledning om ramavtal för programvaror och tjänster
Statskontoret, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
49 sid, 4 uppl, 2000, Pris: 96 SEK exkl. moms   

Information Technology Law
Lloyd Ian J.
Butterworths, IT-rätt
634 sid, 3 uppl, 2000, Pris: 459 SEK exkl. moms   

IRI-rapport 2000:1 Dataintrång — om personlig integritet och bevisfrågor
Küchler Markus
Jure, IT-rätt, Straffrätt
89 sid, 2000, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling IT-rätt
Wahlgren Peter
Norstedts Juridik, IT-rätt
250 sid, 2 uppl, 2000  SLUT på förlag

Nätets juridik — Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999
Koivumaa Ari
Jure, IT-rätt
197 sid, 2000, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Företagens skydd och säkerhet — Om lagar och praktisk tillämpning
Svensson Tommy
Industriförbundet, IT-rätt
208 sid, 2 uppl, 1999  SLUT på förlag

Outsourcing av IT-tjänster
Augustson Magdalena, Sten Viveca
Industrilitteratur, Förmögenhetsrätt, IT-rätt, Ekonomi
214 sid, 1999, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Webvertising — Unfair Competition and Trademarks on the Internet
Stecher Matthias W.
Kluwer, IT-rätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 267 sid, 1999, Pris: 723 SEK exkl. moms   

Datainspektionens rapport 1999:2 — Frivilligt integritetsskydd
Datainspektionen, IT-rätt, Offentlig rätt
19 sid, 1999, Pris: 40 SEK exkl. moms   

IRI-rapport 1999:1 Promemorior IT-rätt
Wahlgren Peter
Jure, IT-rätt
121 sid, 1999  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Nästa
Sida 15 av 18

  © 2017 Jure AB