IT-rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Nästa
Sida 9 av 18

Rättsinformatik — Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning
Magnusson Sjöberg Cecilia, Nordbeck Peter, Nordén Anna, Westman Daniel
Studentlitteratur, IT-rätt
385 sid, 2011  SLUT på förlag

Media matters in the cultural contradictions of the "information society" — Towards a human rights-based governance
Frau-Meigs Divina
Council of Europe Publishing, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt, IT-rätt
390 sid, 2011, Pris: 498 SEK exkl. moms   

SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt — En bit på väg
Fritzes, IT-rätt
72 sid, 2011, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Concise European IT Law
Büllesbach Alfred, Gijrath Serge, Poullet Yves, Prins Corien
Kluwer, IT-rätt
Inbunden, 809 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 1520 SEK exkl. moms   

Ret, informatik og samfund — Festskrift til Peter Blume
Henrichsen Carsten, Elo Rytter Jens, Rønsholdt Steen
DJØF, Festskrifter, IT-rätt
Inbunden, 606 sid, 2010, Pris: 657 SEK exkl. moms   

Overvåking i en rettsstat
Schartum Dag Wiese
Fagbokforlaget, IT-rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
388 sid, 2010, Pris: 731 SEK exkl. moms   

Patent Law for Computer Scientists
Closa Daniel , Gardiner Alex, Giemsa Falk, Machek Jörg
Springer, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 194 sid, 2010, Pris: 638 SEK exkl. moms   

The Software Interface Between Copyright and Competition Law — A Legal Analysis of Interoperability in Computer Programs
van Rooijen Ashwin
Kluwer, IT-rätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
291 sid, 2010, Pris: 1521 SEK exkl. moms   

E-Business Law of the European Union
Kroes Quinten R.
Kluwer, Förmögenhetsrätt, IT-rätt, EU-rätt
Inbunden, 448 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 1193 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 56 — ICT Legal Issues
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, IT-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 445 sid, 2010, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Vem reglerar informationssamhället? — Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008
Greenstein Stanley
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
325 sid, 2010, Pris: 420 SEK exkl. moms   

SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt
Fritzes, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, IT-rätt
361 sid, 2010, Pris: 520 SEK exkl. moms   

Patientdatalagen — Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården m.m.
Nymark Manolis
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, IT-rätt
255 sid, 2010  SLUT på förlag

COE Racism on the Internet
Council of Europe Publishing, Straffrätt, Internationell rätt, IT-rätt
173 sid, 2010, Pris: 325 SEK exkl. moms   

KURS: Integriteten i arbetslivet — Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 maj 2010
Jure Utbildning, Arbetsrätt, Offentlig rätt, IT-rätt
2010, Pris: 3800 SEK exkl. moms   

Law and the Internet
Edwards Lilian, Waelde Charlotte
Hart, IT-rätt
713 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Post- och telestyrelsens författningssamling 2009
Post- och telestyrelsen, Offentlig rätt, IT-rätt
Prenumeration, 2009, Pris: 816 SEK exkl. moms   

Säkert - Roande — För alla som vill veta mer om säkerhet, juridik och praktik
Svensson Tommy
M I J Media, Allmänna verk och samlingsverk, IT-rätt, Organisation och ledarskap
80 sid, 2009, Pris: 221 SEK exkl. moms   

EC Competition and Telecommunications Law
Koenig Christian, Bartosch Andreas, Braun Jens-Daniel, Romes M.
Kluwer, Marknadsrätt, IT-rätt, EU-rätt
Inbunden, 776 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 2095 SEK exkl. moms   

IT i Sverige 2009 — En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige
Movin Staffan
Exido, IT-rätt
155 sid, 2009, Pris: 475 SEK exkl. moms   

IT-avtal — särskilt om outsourcing
Lindberg Agne, Kahn Johan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, IT-rätt
205 sid, 2009, Pris: 898 SEK exkl. moms   

The Laws of the Internet
Gringras Clive, Todd Elle
Tottel Publishing, IT-rätt
Inbunden, 531 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 1699 SEK exkl. moms   

SIS Terminologi för informationssäkerhet
SIS Förlag, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, IT-rätt
104 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 502 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Nästa
Sida 9 av 18

  © 2017 Jure AB