Associationsrätt och värdepappersrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 29 av 45

Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande — En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL
Stattin Daniel
Uppsala universitet, Associationsrätt och värdepappersrätt
113 sid, 2007, Pris: 226 SEK exkl. moms   

European Company and Financial Law — Texts and Leading Cases
Hopt Klaus, Wymeersch Eddy
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, EU-rätt
Inbunden, 1816 sid, 4 uppl, 2007, Pris: 2372 SEK exkl. moms   

Financial Law
Benjamin Joanna
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 654 sid, 2007, Pris: 2275 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
182 sid, 2007, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Guide to European Company Laws
Maitland-Walker Julian
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, EU-rätt
Inbunden, 1023 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 2398 SEK exkl. moms   

Ideella föreningar — Regler, redovisning och skatter
Studentlitteratur, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
129 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Børsretten I — Regler og markedsaktører
Andersen Paul Krüger, Clausen Nis Jul
DJØF, Associationsrätt och värdepappersrätt
239 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 725 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Riksdagen, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
207 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
316 sid, 2007, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Piercing The Corporate Veil — A Transnational Approach
Vandekerckhove Karen
Kluwer, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 652 sid, 2007, Pris: 1975 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
132 sid, 2007, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Tvångsinlösen
Sjöberg Gustaf
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
504 sid, 2007, Pris: 798 SEK exkl. moms   

Jan Hellner in memoriam — Commercial Law Challenges in the 21st Century
Stockholm Centre for Commercial Law, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 301 sid, 2007, Pris: 546 SEK exkl. moms   

Aktiebolagsrätten
af Sandeberg Catarina
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
292 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 486 SEK exkl. moms   

Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
108 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

FAR SRS Aktiebolagslagstiftningen 2008 - med förarbeten och korsreferenser
FAR SRS Förlag, Associationsrätt och värdepappersrätt
923 sid, 2007  SLUT på förlag

Börsregler 2007 — Handledning till noteringsavtal och noteringskrav
OMX, Associationsrätt och värdepappersrätt
180 sid, 2007  SLUT på förlag

SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
411 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

Bolagsstyrning
Sevenius Robert
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
316 sid, 2007  SLUT på förlag

A Practitioner's Guide to FSA Investigations and Enforcement
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Utländsk rätt
398 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

International Finance: Law and Regulation
Scott Hal S.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 856 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2190 SEK exkl. moms   

The Company Director — Powers, Duties and Liabilities
Loose Peter, Griffiths Michael, Impey David
Jordans, Associationsrätt och värdepappersrätt
719 sid, 9 uppl, 2007, Pris: 1110 SEK exkl. moms   

Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag
Johansson Svante, Nial Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
409 sid, 9 uppl, 2007  SLUT på förlag

Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
140 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Regulation of International Finance
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 761 sid, 2007, Pris: 2873 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 29 av 45

  © 2017 Jure AB