BRÅ-rapporter

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

Nr. 2018:7 BRÅ Rapport 2018:7 Brott mot äldre — Om utsatthet och otrygghet
Fritzes, Kriminologi
156 sid, 2018, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:6 BRÅ Rapport 2018:6 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Fritzes, Kriminologi
164 sid, 2018, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:4 BRÅ Rapport 2018:4 Förundersökningsbegränsning — Ambition och verklighet
Fritzes, Kriminologi, Processrätt
104 sid, 2018, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:1 BRÅ Rapport 2018:1 Nationella trygghetsundersökningen 2017 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Fritzes, Kriminologi
242 sid, 2018, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Nr. 2017:14 BRÅ Rapport 2017:14 Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott — En utvärdering av 2010 års reform
Fritzes, Skadeståndsrätt, Kriminologi
2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Nr. 2017:6 BRÅ Rapport 2017:6 Att minska isolering i häkte — Lägesbild och förslag
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
120 sid, 2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Nr. 2017:5 BRÅ Rapport 2017:5 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Fritzes, Kriminologi
364 sid, 2017, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Nr. 2017:4 BRÅ Rapport 2017:4 Stora förundersökningar och brottmål — Utveckling, omfång och karaktär
Fritzes, Kriminologi
98 sid, 2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:21 BRÅ Rapport 2016:21 Skolundersökningen om brott 2015 — Om utsatthet och delaktighet i brott
Fritzes, Kriminologi
82 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:20 BRÅ Rapport 2016:20 Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden — En kunskapsöversikt
Fritzes, Kriminologi
120 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:17 BRÅ Rapport 2016:17 It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem
Fritzes, Kriminologi
148 sid, 2016, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:14 BRÅ Rapport 2016:14 Otillåten påverkan mot Migrationsverket
Fritzes, Kriminologi
107 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:13 BRÅ Rapport 2016:13 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner — En uppföljning
Fritzes, Kriminologi
228 sid, 2016, Pris: 324 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:12 BRÅ Rapport 2016:12 Kriminella nätverk och grupperingar — Polisers bild av maktstrukturer och marknader
Fritzes, Kriminologi
144 sid, 2016, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:10 BRÅ Rapport 2016:10 Kriminell infiltration av företag
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:9 BRÅ Rapport 2016:9 Bedrägeribrottsligheten i Sverige — Kartläggning och åtgärdsförslag
Fritzes, Kriminologi
272 sid, 2016, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:8 BRÅ Rapport 2016:8 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:6 BRÅ Rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar — En nationell kartläggning
Fritzes, Kriminologi
136 sid, 2016, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Nr. 2016:1 BRÅ Rapport 2016:1 Nationella trygghetsundersökningen 2015 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Fritzes, Kriminologi
188 sid, 2016, Pris: 301 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

  © 2017 Jure AB